nakupyslenochodem@seznam.cz +420 606040110

Souhlas se zpracováním osobních údajů a použitím záznamů pro marketingové účely

Odesláním e-mailu s vyjádřením souhlasu s tímto dokumentem, který je vždy součástí cenové nabídky, kterou společnost Nákupy s lenochodem s.r.o. svým klientům prostřednictvím e-mailu zasílá, nebo zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů a použitím záznamů pro marketingové účely“ v poptávkovém formuláři na webu Nákupy s lenochodem (https://nakupyslenochodem.cz), výslovně uděluji právnické osobě Nákupy s lenochodem s.r.o., IČO: 19866496, sídlem Babice nad Svitavou 453, 664 01 Babice nad Svitavou, e-mail: seliger.j@seznam.cz(dále jen „Správce“)souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo(dále jen „Osobní údaje“), za účelem:

Osobní údaje budou použity za účelem zasílání obchodních sděleníinformování klienta o službách a produktech Správce, o jiných akcích, soutěžích, novinkách, za účelem zasílání katalogů, reklam, newsletterů, vyhodnocování soutěží a zasílání výher, a za jinými obdobnými či souvisejícími účely(dále jen „marketingové účely“).

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 3 let od okamžiku udělení souhlasu a může na základě jejich zpracování docházet k automatizovanému zpracování či profilování. Video záznamy budou zpracovávány pro tyto účely po dobu 10 let od okamžiku udělení souhlasu.

Osobní údaje nebudou pro účely marketingu poskytnuty/předány také jinému subjektu.

Dále beru na vědomí, že tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně a můžu jej kdykoli odvolat písemně na emailovou adresunakupyslenochodem@seznam.cz.

Více informací o zpracování mých osobních údajů je uvedeno v informačním dokumentu, který je k dispozici na webové adrese Správce https://nakupyslenochodem.cz/. V případě dotazů týkajících se zpracování mých osobních údajů se mohu obrátit na Správce osobních údajů, a to prostřednictvím emailové adresy nakupyslenochodem@seznam.cz.