nakupyslenochodem@seznam.cz +420 606040110

Reklamace

Pokud jste nespokojeni s našimi produkty, jsme tu pro vás.
Vyplňte náš Reklamační formulář níže v souladu s reklamačním řádem a pomůžeme vám co nejdříve.

Jméno a příjmení kupujícího
Adresa
E-mailová adresa
Tel. č.
Zboží, které je reklamováno
Datum zakoupení zboží
Popis vad/y zboží
Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů a s reklamačním řádem.